header

ANJ

De trap en de balustrade verbijzonderen dit huis. In een doorgaande beweging ga je van beneden langs een kastachtige balustrade waarin ook een mediaplek is verwerkt naar boven. plots sta je op het dakterras en tuur je over de bleek.